Emissies van Cl2 naar lucht beperken door de gassen van het chloreren te wassen met een ijzer(II)sulfaat oplossing

Terug naar het overzicht

Emissies van Cl2 naar lucht beperken door de gassen van het chloreren te wassen met een ijzer(II)sulfaat oplossing
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde waarde voor emissies van Cl2 naar lucht: < 0,2 ppm Cl2 in de afgassen van de wasser.

Studie BREF Anorganische bulkchemicaliën - vast en overig (LVIC-S)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2007
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren