Doorstroomsysteemmet of zonder koeltorendirect of indirect koelsysteem

Terug naar het overzicht

Doorstroomsysteemmet of zonder koeltorendirect of indirect koelsysteem
Techniektype
BBT
Extra informatie

Hoeveelheid te koelen medium groot, voldoende hoeveelheid oppervlaktewater voorhanden.

Af te wegen tov aanzuigrisico voor macro-organismen (v.b. vissen); proces- en lokatiespecifiek; keuze met of zonder koeltoren afhankelijk van de thermische capaciteit van het ontvangend water.

Studie BREF-studie industriële koelsystemen
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2001
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren