Dichtheid van de leidingen bij ondergrondse leidingen