De hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval verminderen, door één of een combinatie van materiaalterugwinning en energieterugwinning te gebruiken, zoals vermeld in BBT 43 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval verminderen, door één of een combinatie van materiaalterugwinning en energieterugwinning te gebruiken, zoals vermeld in BBT 43 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren