De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen, bestaat erin de verwijdering van loodhoudende residuen te vermijden door deze te recyclen, bv. in de non-ferrometaalindustrie voor de productie van lood, zoals vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies v...

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen, bestaat erin de verwijdering van loodhoudende residuen te vermijden door deze te recyclen, bv. in de non-ferrometaalindustrie voor de productie van lood, zoals vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren