De hoeveelheid spoelwater voor reinigingsactiviteiten tot een minimum beperken

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid spoelwater voor reinigingsactiviteiten tot een minimum beperken
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren