Corrosiebescherming bij ondergrondse opslagtanks door verlagen corrosiviteit van bodem

Terug naar het overzicht

Corrosiebescherming bij ondergrondse opslagtanks door verlagen corrosiviteit van bodem
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Kathodische bescherming is enkel BBT voor metalen opslagtanks waarvan de inhoud ≥ 5.000 l (P1) / ≥ 10.000 l (P3) bedraagt en ingeval bodem (matig) corrosief tot sterk corrosief is (in andere gevallen zijn milieubaten voor compartimenten bodem en water te laag). Voor dubbelwandige metalen opslagtanks wordt kathodische bescherming niet meer als BBT beschouwd buiten waterwingebieden / beschermingszones en buiten de omgeving van belangrijke zwerfstromen.

Extra informatie

corrosiebescherming door verlagen corrosiviteit van bodem

Studie BBT voor benzinetankstations
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 1999
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren