Corrosiebescherming bij ondergrondse leidingen

Terug naar het overzicht

Corrosiebescherming bij ondergrondse leidingen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Kathodische bescherming is enkel BBT voor metalen leidingen en ingeval bodem (matig) corrosief tot sterk corrosief is (in andere gevallen zijn de milieubaten voor compartimenten bodem en water te laag).

Extra informatie

corrosiebescherming (verlagen corrosiviteit van bodem; bekleding leidingen; kathodische bescherming = opofferanodes of stroomopdrukking)

Studie BBT voor benzinetankstations
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 1999
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren