Continue destillatie

Terug naar het overzicht

Continue destillatie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Niet altijd is continue destillatie de beste milieu/economische oplossing. Het werken met 2 of 3 solventtanken of het reinigen van licht wasgoed naar donkerwasgoed met éénmalige destillatie zijn volwaardige alternatieven voor deze technologie.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren