Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en beperken in estuaria en zeegebieden

Terug naar het overzicht

Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en beperken in estuaria en zeegebieden
Techniektype
BBT
Studie BREF-studie industriële koelsystemen
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2001
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Negatief effect van warmte
Sectoren