Bijvullen oplosmiddel - Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel

Terug naar het overzicht

Bijvullen oplosmiddel - Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren