Bijvullen oplosmiddel - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks

Terug naar het overzicht

Bijvullen oplosmiddel - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren