Bijkomende waterzuivering door fysicochemie

Terug naar het overzicht

Bijkomende waterzuivering door fysicochemie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Enkel voor grote installaties / instellingen (bv. > 10.000 inwonerequivalenten) en hoge fosfaatvracht.

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren