Bijhouden oplosmiddelenboekhouding

Terug naar het overzicht

Bijhouden oplosmiddelenboekhouding
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Dit kan een milieuvoordeel betekenen voor carrosseriebouwbedrijven; eenzelfde resultaat kan bereikt worden door het gebruik van solventarme carrosserieproducten.

Extra informatie

Economisch haalbaar voor carrosseriebouwbedrijven, niet voor carrosserieherstelbedrijven.

Studie BBT voor de carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2006
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren