Bij gebruik van thermische of katalytsiche naverbranding, emissies reduceren tot op het niveau van de BBT-gerelateerde emissiewaarden gegeven in Tabel 5.3

Terug naar het overzicht

Bij gebruik van thermische of katalytsiche naverbranding, emissies reduceren tot op het niveau van de BBT-gerelateerde emissiewaarden gegeven in Tabel 5.3
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde emissiewaarden voor TOC: < 0,05 kg C/uur of < 5 mg C/m³.

Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren