Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: onnodige derivatisering vermijden

Terug naar het overzicht

Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: onnodige derivatisering vermijden
Techniektype
BBT
Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren