Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen - Flow through capacitor (FTC)

Terug naar het overzicht

Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen - Flow through capacitor (FTC)
Techniektype
Geen BBT
Wanneer is dit BBT?

Verder onderzoek moet uitwijzen of deze techniek BBT kan worden.

Studie BBT voor de sector Zwembaden
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie augustus 2011
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren