Beperking van de lozing van vezels via het afvalwater (filters)