Beperking van de emissie in overeenstemming met de aangegeven emissieniveaus en indien nodig opvang van het ovengas, waarbij de opvang wordt geoptimaliseerd over de ganse werkingscyclus en droge ontstoffing

Terug naar het overzicht

Beperking van de emissie in overeenstemming met de aangegeven emissieniveaus en indien nodig opvang van het ovengas, waarbij de opvang wordt geoptimaliseerd over de ganse werkingscyclus en droge ontstoffing
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT geassocieerde emissieniveaus: stof 1 - 20 mg/Nm³, chloor 3 mg/Nm³, totale stofemissie 0,1 - 1 kg/ton gesmolten aluminium.

Studie BREF Gieterijen (SF)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2005
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren