Beperken van HCl- en Cl2-emissies naar lucht, afkomstig van hydrometallurgische werkzaamheden, met inbegrip van de bijbehorende verbrandings-, calcinatie- en drogingswerkzaamheden, door toepassing van een alkalische gaswasser zoals vermeld in BBT 144...

Terug naar het overzicht

Beperken van HCl- en Cl2-emissies naar lucht, afkomstig van hydrometallurgische werkzaamheden, met inbegrip van de bijbehorende verbrandings-, calcinatie- en drogingswerkzaamheden, door toepassing van een alkalische gaswasser zoals vermeld in BBT 144 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren