Beperken van diffuse stofemissies naar lucht, afkomstig van het smelten, legeren en gieten van zinkstaven, door toepassing van apparatuur in onderdruk zoals vermeld in BBT 127 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van diffuse stofemissies naar lucht, afkomstig van het smelten, legeren en gieten van zinkstaven, door toepassing van apparatuur in onderdruk zoals vermeld in BBT 127 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren