Beperken van diffuse emissies naar lucht, afkomstig van een voorbehandeling (bv. breken, zeven en mengen), door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 134 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van diffuse emissies naar lucht, afkomstig van een voorbehandeling (bv. breken, zeven en mengen), door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 134 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren