Beperken van diffuse emissies naar lucht, afkomstig van de uitloging en elektrolyse van goud, door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 136 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van diffuse emissies naar lucht, afkomstig van de uitloging en elektrolyse van goud, door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 136 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren