Beperken van diffuse emissies, afkomstig van hydrometallurgische werkzaamheden, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 137 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van diffuse emissies, afkomstig van hydrometallurgische werkzaamheden, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 137 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren