Beperken van de hoeveelheden voor verwijdering verzonden afval, afkomstig van de hydrometallurgische cadmiumproductie, door de werkzaamheden ter plaatse te organiseren met het oog op een eenvoudiger hergebruik van procesresiduen of, indien dit niet m...

Terug naar het overzicht

Beperken van de hoeveelheden voor verwijdering verzonden afval, afkomstig van de hydrometallurgische cadmiumproductie, door de werkzaamheden ter plaatse te organiseren met het oog op een eenvoudiger hergebruik van procesresiduen of, indien dit niet mogelijk is, de recyclage van procesresiduen, met inbegrip van het gebruik van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 133 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren