Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht

Terug naar het overzicht

Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Het gebruik van een meetsysteem om de concentratie te bepalen is een volwaardig alternatief voor de droogsensor maar het extra milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor is onvoldoende gekend en er is wel een aanzienlijke meerkost waardoor dit niet financieel haalbaar wordt geacht voor elke bedrijfssituatie.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren