Behandeling van afvalwater d.m.v zandfiltratie

Terug naar het overzicht

Behandeling van afvalwater d.m.v zandfiltratie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Indien door voorgaande maatregelen (vb. optimaliseren van bekkenbeheer bij lagunering) de opgelegde concentratienorm aan onopgeloste bestanddelen nog niet bereikt wordt, is het BBT om een bezinkingsbekken en/of zandfiltratie te plaatsen; zandfiltratie is steeds BBT als voorbehandeling op actief koolfiltratie.

Studie BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Afvalwater
    • Zwevende stoffen
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie