BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie

bagger
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor baggerverwerkingscentra in kaart. Het bestudeert daarvoor de milieu-impact van het uitvoeren van verwerkingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie en evalueert de maatregelen die deze milieubelasting kunnen beperken. De verwerkingstechnieken op zich worden niet geëvalueerd. De beschreven milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op het ontwateren (mechanische ontwatering en lagunering) van de bagger- en ruimingsspecie. Als belangrijkste thema komt hierbij de zuivering van het afvalwater naar voor.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 2007.