Behandeling van afvalwater d.m.v. breekpuntschlorering

Terug naar het overzicht

Behandeling van afvalwater d.m.v. breekpuntschlorering
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Zie § 5.2 voor randvoorwaarden.

Extra informatie

Als nevenreactie met organische verbindingen ontstaan gechloreerde koolwaterstoffen, oa. trihalomethaan dat kankerverwekkend is, er dienen maatregelen (actief koolfiltratie) genomen te worden om te vookomen dat deze stoffen in het lozingswater terechtkomen.

Studie BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Afvalwater
    • Stikstof
      • NH4-N
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie