Behandeling van afvalwater d.m.v. biologische N-verwijdering

Terug naar het overzicht

Behandeling van afvalwater d.m.v. biologische N-verwijdering
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Zie § 5.2 voor randvoorwaarden.

Extra informatie

Beter toepasbaar voor continu vrijkomend afvalwater, moeilijker en minder toepasbaar voor discontinu vrijkomend afvalwater

Studie BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Afvalwater
    • Stikstof
      • Totaal N
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie