Behandeling van afvalwater d.m.v. actief koolfiltratie

Terug naar het overzicht

Behandeling van afvalwater d.m.v. actief koolfiltratie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Actief koolfiltratie is BBT indien de opgelegde lozingsvoorwaarden voor opgeloste organische micropolluenten dit vereisen.

Studie BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren