Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PAKs

Terug naar het overzicht

Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PAKs
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Indien preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen ontoereikend zijn om de PAKs-concentraties in het afvalwater te reduceren tot een aanvaardbaar niveau (zie aanbevelingen, paragraaf 6.1), kunnen (tertiaire) e-o-p technieken aangewezen zijn. Deze maatregelen zijn echter vooral geschikt voor toepassing op afvalwaters die voorafgaand een biologische zuivering hebben ondergaan. Voor textielbedrijven die lozen in riool zijn end-of-pipe afvalwaterzuiveringtechnieken dus weinig geschikt. Afkoppeling kan wel overwogen worden. Textielbedrijven die lozen in riool, pakken de PAKs-problematiek best preventief aan. Het is echter niet duidelijk of dergelijke maatregelen anno 2010 maximaal worden ingezet en welke PAKs-concentraties hiermee haalbaar zijn. PAKs-concentraties in afvalwater van textielbedrijven die lozen in riool zijn mogelijk hoger in vergelijking met textielbedrijven die lozen in oppervlaktewater, vermits een gedeelte van de in het afvalwater aanwezige PAKs ter hoogte van de biologsiche zuivering uit het afvalwater verwijderd worden.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren