Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - NFn/NFE

Terug naar het overzicht

Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - NFn/NFE
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Indien brongerichte maatregelen alsook procesgeïntegreerde maatregelen niet toepasbaar zijn of ontoereikend zijn om de concentraties NFn/NFE in het afvalwater te reduceren tot een aanvaardbaar niveau (zie aanbevelingen, paragraaf 6.1), dan zijn nageschakelde technieken aan de orde. Mogelijk gaat het om specifieke deelstromen, bv. waswaters van weefsels en garens.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren