Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PFOS en PFOA

Terug naar het overzicht

Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PFOS en PFOA
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De anno 2010 van toepassing zijnde normen voor de parameters PFOS en PFOA zijn de drijfveer om deze stoffen zoveel mogelijk te vervangen; e-o-p technieken zijn voor deze parametergroep minder noodzakelijk; voor zover gekend is het behalen van de PFOS/PFOA-normen voor de sector anno 2010 geen probleem.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren