Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3

Terug naar het overzicht

Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Afvalwater dat Deca-BDE, HBCD en/of Sb O2 3 bevat, moet zoveel mogelijk geweerd worden uit de AWZI. Dit kan o.a. door: vrijkomend afvalwater of vloeibare afvalstromen te karakteriseren met het oog op hergebruik, behandeling en/of afvoer, uitgewerkte procesbaden op te vangen en via een erkend verwerker af te voeren, spoelwaters van procesbaden zoveel mogelijk terug aan te wenden in het productieproces en/of af te voeren via een erkend verwerker. Indien dit niet volstaat om de concentraties in het afvalwater tot op een aanvaardbaar niveau te reduceren (zie aanbevelingen, paragraaf 6.1), is het BBT om een aangepaste AWZI (eventueel deelstroombehandeling) toe te passen zodanig dat Deca-BDE, HBCD en/of Sb O2 3 afdoende uit het afvalwater verwijderd worden.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren