Andere good housekeeping maatregelen - Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik