Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstof