Alternatieve desinfectiemiddelen - Waterstofperoxide

Terug naar het overzicht

Alternatieve desinfectiemiddelen - Waterstofperoxide
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

De techniek is slechts beperkt toegepast, maar kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.

Extra informatie

Alternatieve desinfectiemiddelen - Waterstofperoxide

Wanneer chloor gebruikt wordt om de filters terug te spoelen, kan dit positieve effect teniet gedaan worden

Studie BBT voor de sector Zwembaden
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie augustus 2011
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren