Alternatieve desinfectiemiddelen - Koper zilver ionisatie

Terug naar het overzicht

Alternatieve desinfectiemiddelen - Koper zilver ionisatie
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Is nog niet toegepast in grote, hoog belaste zwembadcomplexen. Het kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.

Extra informatie

Alternatieve desinfectiemiddelen - Koper zilver ionisatie

Studie BBT voor de sector Zwembaden
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie augustus 2011
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren