Algehele milieuprestaties verbeteren, door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie ook BBT 2), zoals vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Algehele milieuprestaties verbeteren, door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie ook BBT 2), zoals vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren