Algehele milieuprestaties verbeteren door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie van afval (zie BBT 2), zoals vermeld in BBT 40 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Algehele milieuprestaties verbeteren door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie van afval (zie BBT 2), zoals vermeld in BBT 40 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
  • Niet gespecifieerd
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Fysico-chemische behandeling van afval
      • Fysisch-chemische behandeling van vast afval en/of steekvast slib