Algehele milieuprestaties verbeteren, door het gebruiken van warmteterugwinning uit ovengassen, indirect gestookte oven, en procesgeïntegreerde technieken ter vermindering van emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 48 van de BBT-conclusies voor W...

Terug naar het overzicht

Algehele milieuprestaties verbeteren, door het gebruiken van warmteterugwinning uit ovengassen, indirect gestookte oven, en procesgeïntegreerde technieken ter vermindering van emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 48 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren