Algehele milieuprestaties verbeteren door het gebruiken van materiaalterugwinning of energieterugwinning, zoals vermeld in BBT 46 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Algehele milieuprestaties verbeteren door het gebruiken van materiaalterugwinning of energieterugwinning, zoals vermeld in BBT 46 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren