Afvalwater/vloeibare afvalstromen oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of afvoeren

Terug naar het overzicht

Afvalwater/vloeibare afvalstromen oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of afvoeren
Techniektype
BBT
Extra informatie

De concrete invulling van deze maatregel dient op bedrijfsniveau bepaald te worden

Indien afvalwaterzuiveringtechnieken dienen toegepast te worden (bv. in het geval van lozing) of stromen afgevoerd moeten worden voor externe verwerking (bv. concentraten)

Studie Beste Beschikbare Technieken voor (mest)covergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2012
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren