Afvalwaterstromen met een significante belasting aan metalen of metaalverbindingen, afkomstig van processen waarin deze doelbewust gebruikt worden, voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor zware metalen bereiken

Terug naar het overzicht

Afvalwaterstromen met een significante belasting aan metalen of metaalverbindingen, afkomstig van processen waarin deze doelbewust gebruikt worden, voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor zware metalen bereiken
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor zware metalen: 0,03-0,4 mg Cu/l, 0,04-0,3 mg Cr/l, 0,03-0,3 mg Ni/l en 0,1-0,5 mg Zn/l aan de ingang van de on-stie biologische afvalwaterzuivering of aan de ingang van de openbare riolering.

Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren