Afvalwaterstromen met een significante AOX belasting voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde AOX waarden bereiken

Terug naar het overzicht

Afvalwaterstromen met een significante AOX belasting voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde AOX waarden bereiken
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor AOX: 0,5-8,5 mg/l aan de ingang van de on-site biologische afvalwaterzuivering of aan de ingang van de openbare riolering.

Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren