Afvalwater moet een specifieke behandeling ondergaan om persistente polluenten te verwijderen