Afval dat restanten van Deca-BDE, HBCD, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker

Terug naar het overzicht

Afval dat restanten van Deca-BDE, HBCD, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker
Techniektype
BBT
Extra informatie

Deca-BDE staat voor decabroomdifenylether. HBCD staat voor hexabroomcyclododecaan. Sb2O3 staat voor antimoontrioxide. PFOS staat voor perfluoroctaansulfonaat. PFOA staat voor perfluoroctaanzuur.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren