Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de terugname van chemicaliënresten

Terug naar het overzicht

Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de terugname van chemicaliënresten
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor geïntegreerde textielbedrijven. Geen BBT voor loonveredelingsbedrijven; voor loonveredelingsbedrijven is het BBT om de chemicalií«nresten af te voeren via een erkend verwerker (zie kandidaat-BBT: Afval dat restanten van BVV, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkend verwerker).

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren