Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de samenstelling van chemicaliën

Terug naar het overzicht

Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de samenstelling van chemicaliën
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren